אימייל

רישום סימן מסחרי מעניק לבעליו את זכות שימוש ייחודית בסימן לגבי הסחורות ו/או השירותים עבורם הוא נרשם. רישום זה מאפשר לו לבנות לעצמו  מוניטין ולהבדיל את עצמו ממתחריו בתחום בו הוא רשום. כמו כן, רישום סימן מסחרי משרת את כלל הצרכנים ומונע מלכתחילה הטעיה בכך שצרכנים יודעים לשייך את הסימן הייחודי לאותו מוצר ספציפי אותו הם מבקשים לרכוש ו/או קבלת שירות בתחום מסוים.

רישום סימן מסחרי – בדיקות מקדימות

כאשר אדם ו/או חברה רוצים לבצע רישום סימן מסחרי שמייחד אותם ו/או את מרכולתם, עליהם לעשות בדיקות וחיפושים מקדימים במאגר סימני המסחר. דבר זה מומלץ על מנת לוודא שלא נעשה שימוש קודם בסימן אותו רוצים לרשום או בסימן דומה לו. ניתן לבצע את החיפושים במאגרים של רשם סימני המסחר של רשות הפטנטים ובמאגרים של רישומי פטנטים ארציים ועולמיים. דבר זה יכול לתרום רבות בהתקדמות הליך הרישום של הסימן המבוקש אותו רוצים לקדם.

רישום סימן מסחרי – הגשת בקשה

רישום סימן מסחרי  נעשה באמצעות הגשת טופס בקשת רישום עבור מוצר או שירות. טופס זה מוגש למחלקת רשם סימני המסחר ברשות הפטנטים. טופס הבקשה צריך לכלול בתוכו תיאור חזותי של הסימן, וכן את הסיווג של אותו סימן לקבוצת שירותים או מוצרים אותם מקדם אותו סימן. הגשת הבקשה כרוכה בתשלום אגרה. לאחר הגשת הבקשה היא נבדקת על ידי רשם סימני המסחר, במידה וסימן נמצא כשיר לרישום הוא מוצג לכלל הציבור, על ידי פרסום הודעה ביומן סימני המרשם של רשות הפטנטים. לאחר שלושה חודשים, בהם אין התנגדות לרישום הסימן מאושר הסימן המבוקש על ידי הרשם והסימן המסחרי מאושר.

רישום סימן מסחרי – הגנות

הדבר הראשון והחשוב ביותר בהגנה על סימן מסחרי, הינו רישום סימן מסחרי ברשם סימני המסחר. במהלך תהליך הרישום בוחן הרשם את ייחודית הסימן, ולאחר אישורו יש לבעליו בלעדיות על אותו סימן מסחרי. לבעל הסימן המסחרי הרשום מוענקות זכויות בלעדיות, אותן הוא יכול לתבוע כאשר מתרחשת הפרה של סימן המסחר. הפרה זו יכולה להתבטא בדרכים של שימוש בסימן לצורך קידום מוצר מתחרה, שימוש בשם המוצר ו/או השרות לטובת מתחרים וכדומה.

מאמרים מומלצים