אימייל

סימן מסחר יכול להיות סימן מעוצב כלוגו, או בצורת טקסט. כמו כן, סימן מסחר יכול להיות גם תלת ממדי או צליל. פקודת סימני המסחר מגדירה סימן מסחר כאותיות, ספרות, מילים ודמויות, או צירופם של כל אלו בשניים או שלושה ממדים. מטרתו של סימן מסחר היא לשייך מול הצרכנים מוצר ושירות עם היצרן ו/או המשווק ו/או נותן השרות. סוגים נוספים של סימן מסחר הינם סימן מאשר וסימן קיבוצי.

סימן מסחר -סימן מאשר

סימן מסחר מאשר הינו סימן שמטרתו היא אישור מקורו של המוצר שלגביו יש עניין מצד גורם שאינו מנהל עסק. הסימן המאשר מסמן את תכונות הטיב והאיכות של אותו מוצר. הסימן המאשר מבטיח לצרכנים כי אותו מוצר שהם עומדים לרכוש עומד בכל התנאים או התכונות שאותם קבע בעל סימן המסחר המאשר. סימן זה נולד מהצורך של היצרן ליידע את הצרכנים בטיב המוצר שלו, ומנגד מהצורך של הצרכנים שדורשים ערובה לכך שהמוצר הנדרש אכן עומד בתנאים או תכונות מיוחדות.

סימן מסחר – סימן קיבוצי

סימן מסחר קיבוצי הינו סימן אשר שייך לקבוצה של אנשים ולא לאדם בודד. הדינים אשר חלים על סימן מסחר קיבוצי, זהים לחלוטין לאותם דינים שחלים על אדם בודד. תהליך רישום סימן זה זהה לתהליך רישום של אדם בודד. ההחלטות צריכות להיות משותפות לכלל הקבוצה, וחלוקת החובות והזכויות צריכה להיות שווה בין כלל החברים בקבוצה זו.

סימן מסחר בינלאומי

גוף ישראלי ו/או איש עסקים פרטי שבבעלותו סימן מסחר ישראלי, ומעוניין להרחיב את פעילותו העסקית לחו"ל, יכול להגיש בקשה להרחבת רישום הסימן שברשותו. דבר זה יכול להתבצע על ידי מילוי טופס בקשה לרישום סימן המסחר, מתבצע באמצעות משרד סימני המסחר הישראלי. במהלך חמש השנים הראשונות לאחר רישום הסימן כבינלאומי, הרישום תקף במקביל לרישום הישראלי. במידה ובמהלך חמש שנים אלו מתבטל רישום המסחר הישראלי, מתבטל אוטומטית גם רישום המסחר הבינלאומי. עם זאת, לאחר חמש שנים בהן הסימן יהיה רשום כבינלאומי, הוא יהפוך לאחר מכן לבינלאומי ללא קשר לרישום שלו בישראל. את הרישום הבינלאומי ניתן לחדש כל עשר שנים, ללא הגבלת מספר הפעמים בהן יחודש.

מאמרים מומלצים